Služenje u pravnim procesima

Jedina smo detektivska agencija koja obavlja poslove učestvovanja u pravnim procesima u Srbiji. Ukoliko imate važna pravna ili poslovna dokumenta koje je potrebno uručiti brzo i stručno, u profesionalnom stilu, detektivska agencija Anonimus će za Vas rado obaviti predaju poverljivih dokumenata. Ukoliko je potrebno da se uruče pravna dokumenta licu koje se skriva i namerno izbegava primanje dokumentacije radi izbegavanja odgovornosti, detektivska agencija Anonimus može pronaći ta lica i uručiti im dokumenta na način po kome sud može zvanično smatrati da su dokumenta uručena. Nudimo mogućnost služenja u pravnim procesima advokatima, pravnim i fizičkim licima kao i vladinom sektoru na osnovu fiksne nadoknade. Detektivska agencija Anonimus ima razvijenu izvrsnu saradnju sa advokatima i advokatskim kancelarijama sa kojima redovno sarađujemo prilikom služenja u pravnim procesima.

Usluge služenja u pravnim procesima podrazumevaju lokalno, nacionalno, kao i internacionalno područje. Proces serveri u razvijenijim zemljama sveta postoje decenijama, dok u zemljama anglosaksonskog pravnog poretka odavno predstavljaju bitnu kariku u državnom pravnom sistemu. Ova vrsta usluge je i dalje u razvitku u republici Srbiji ali, uopšteno govoreći, polako se ide ka popularizaciji ove vrste usluga u pravnom, privatnom, civilnom i vladinom sektoru, iako velika, ako ne i apsolutna većina ovih usluga biva naručena iz inostranstva, prevashodno iz zemalja gde je na snazi anglosaksonsko pravo. Do sada smo najviše iskustva imali sa uručivanjem poslovnih dokumenata, spisa, papira za razvod, kao i raznih poverljivih dokumenata.

detektivska agencija pravni procesi

Izuzetno smo iskusni u služenju u pravnim procesima i postaraćemo se da vaša dokumenta budu dostavljena efikasno, pouzdano i na vreme. Detektivska agencija Anonimus garantuje prenos poverljivih predmeta na dogovorenu lokaciju u maksimalno bezbednom maniru i njihovo uručivanje traženoj stranci kao i sprovođenje dodatne potrage za nedostupnim licem radi uručivanja dokumenata, ukoliko postoji potreba u konkretnom slučaju. Uslugu služenja u pravnim procesima detektivska agencija Anonimus uglavnom sprovodi za pravne entitete i lica koji se nalaze izvan granica Srbije, dominantno u državama u kojima je zastupljeno anglo-saksonsko pravo, pravo koje je proizvelo proces servere i pojam služenja u pravnim procesima.


privatni detektiv slika_za_kontakt_telefon 24

POZOVITE NAS - 011/ 2835531 (9h-17h) i 064/ 1199880 (24h)

Po statistici republike Srbije i ministarstva pravde evidentno je da postoji veliki broj lica koja se skrivaju i izbegavaju prekršajnu i krivičnu odgovornost tako što odbijaju da prime zvanične pozive za sud u nadi da će delo zastariti. Tu na scenu stupaju proces serveri koji u razvijenijim zemljama rasterećuju sudske činovnike i čine pravni sistem efikasniji tako što popunjavaju "rupu" u sistemu time što pronalaze lica koje izbegavaju uručenje dokumenata. Nakon uručenja dokumenti se smatraju uručenim i proces se nastavlja a lice koje se skrivalo samo ima lošiji tretman na suđenju. Nadamo se da Vam je sada malo jasnija situacija i da smo uspeli da Vam malo približimo osnovni pojam ideje kao i zbog čega je ova vrsta usluge bitna za funkcionisanje pravnog sistema i sprovođenje pravde.

Nudimo naše usluge fizičkim, kao i pravnim licima, pojedinačno ili kao podugovarači za druge detektivske agencije. Ukoliko smatrate da Vam je potrebna neka od naših usluga, molimo Vas da nas kontaktirate, u potpunom poverenju i privatnosti, da bi ste saznali kako možemo da Vam pomognemo i obezbedimo rešenje koje Vam je potrebno.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja vezana za služenje u pravnim procesima ili vezano za bilo koju drugu uslugu koju detektivska agencija Anonimus pruža, možete nas nazvati na 011/ 2835531 od 9:00h do 17:00h, od ponedeljka do petka, i 064/ 1199880 u bilo koje vreme ili poslati nam e-mail i jedan od naših iskusnih detektiva će Vam odgovoriti u kratkom roku. Ukoliko Vam je potrebna naša asistencija u bilo kom smislu, molimo Vas, budite slobodni da nas kontaktirate, za naše klijente smo dostupni 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

=> NASTAVITE NA SLEDEĆU STRANICU

=> THIS PAGE IN ENGLISH