Istraživanje prevara

Detektivska agencija Anonimus je iskusna u istraživanju raznih vrsta prevara, i nažalost, sve češće smo pozvani da sprovodimo ove vrste istraga. Prevara je jedno od najteže dokazivih dela jer se mora dokazati namera, a svaki advokat zna koliko je to teško. Iako je prevara jedno od najtežih dela za operativni rad, i što iziskuje dosta vremena i operativnog rada detektivska agencija Anonimus Vam može pomoći da dođete do posrednih i neposrednih dokaza i informacija vezanih za prevaru koji bi Vam pomogli da rešite situaciju u kojoj se nalazite. Detektivska agencija Anonimus poseduje obilno iskustvo u istraživanju prevara i srodnih dela, u dosta slučajeva vezanih za prevaru smo prikupljali podatke za suđenje i uspešno pomagali našim klijentima u Srbiji kao i u inostranstvu. Kao ugledna i cenjena detektivska agencija često smo vršili i potrage za licima koja su izvršila prevaru a zatim se dala u bekstvo.

Kada dođe do sumnje da je došlo do interne ili poslovne prevare i pokrene se proces razmatranja optužbi, od izuzetnog je značaja, i neophodno je što pre preduzeti konkretne korake, u cilju procene, zaštite i ispravljanja nastale situacije. Na riziku je poslovni i lični ugled, poslovni kontinuitet, lična imovina, dok takođe može doći i do eventualnog pokretanja krivičnog dela, što nije retkost u ovakvim situacijama. Detektivska agencija Anonimus najčešće sprovodi istrage internih prevara, zatim istrage vezane za prevare zdravstvenog osiguranja, finansijske prevere, kao i prevare vezane za lažna potraživanja od osiguranja svih vrsta.

detektivska agencija slika za prevare

Prevara i dalje predstavlja skup problem za organizacije širom sveta. Prema studiji koju je 2014 godine sprovelo udruženje sertifikovanih istraživača prevara (ACFE), tipična organizacija gubi u proseku 5% godišnjih prihoda kao posledica prevare. Kvantitativno, prosečan gubitak kao posledica profesionalne prevare je 145.000 dolara. 22% od ukupnog broja slučajeva obuhvaćenih studijom se suočilo sa gubitkom od barem 1.000.000 dolara svaki. 78% prevara su počinjene na nivou zaposlenih i menadžera.

Detektivska agencija Anonimus poseduje obimno iskustvo sa istraživanjem prevara raznih vrsta. Sprovodili smo veliki broj istraga prevara raznih vrsta za osiguravajuće firme iz Srbije, a takođe smo sprovodili veliki broj istraga prevara za osiguravajuće kuće iz inostranstva koje se obraćaju našoj firmi za pomoć. Naše obimno iskustvo u industriji informacija je odigralo ključnu ulogu u ranijim istragama, kao i ono šta ono može da obezbedi, da li je to pisana, digitalna ili video forma dokaza koja se teško može poricati.

U detektivskoj agenciji Anonimus mi razumemo da prilikom istraživanju prevara, sveobuhvatno istraživanje postupaka prevaranata u praksi mora biti obavljeno diskretno, detaljno, efikasno i temeljno, a detektivska agencija Anonimus i naši privatni detektivi tvrde da možemo da nadmašimo vaša očekivanja po pitanju rezultata.

privatni detektiv slika_za_kontakt_telefon 25

POZOVITE NAS - 011/ 2835531 (9h-17h) i 064/ 1199880 (24h)

Detektivska agencija Anonimus istraživanje prevara sprovodi za fizička i pravna lica, na pojedinačnoj bazi ili kao podugovarači za druge agencije, u stanju smo da obezbedimo i muške i ženske detektive, a u svim slučajevima koje preuzmemo garantujemo celokupnu podršku iskusnog tima detektivske agencije Anonimus. Za naše klijente smo uvek tu da pružimo pomoć, podršku i savet, koliko god situacija bila kritična.

Ukoliko imate potrebu da nas angažujete za istraživanje prevara, ili želite da Vam pružimo dodatne informacije vezano za bilo koje naše usluge, osećajte se slobodno da nas kontaktirate, u potpunom poverenju i privatnosti, da saznate kako Vam možemo pomoći i dostaviti istražno rešenje koje je ono pravo za Vas. Možete nas nazvati na telefonske brojeve 011/ 2835531 od 9:00h do 17:00h, od ponedeljka do petka, i 064/ 1199880 u bilo koje vreme ili poslati e-mail, i jedan od naših iskusnih detektiva će Vam odgovoriti što pre je moguće. Osećajte se slobodno da nas kontaktirate, za naše klijente smo dostupni 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

=> NASTAVITE NA SLEDEĆU STRANICU

=> THIS PAGE IN ENGLISH