- Licence i sertifikati -

NA OVOJ STRANICI MOŽETE DA POGLEDATE NAJVEĆU KOLEKCIJU LICENCI I SERTIFIKATA NA BALKANU U VLASNIŠTVU DETEKTIVSKE AGENCIJE ANONIMUS, ŠTO POTVRĐUJE NIVO KOMPETENTNOSTI I OGROMNO ISKUSTVO NAŠEG PROFESIONALNOG KADRA, UGLED I POŠTOVANJE KOJE NAŠA AGENCIJA IMA NA GLOBALNOM NIVOU, NIVO KVALITETA USLUGA KOJE PRUŽAMO KAO I USKLAĐENOST VISOKOG KVALITETA PROFESIONALNIH USLUGA SA ZVANIČNIM I PROPISANIM NAJVIŠIM SVETSKIM STANDARDIMA POSLOVANJA IZ OBLASTI PRIVATNE BEZBEDNOSTI I DETEKTIVSKE DELATNOSTI.

MOŽETE UVEĆATI LICENCE I SERTIFIKATE KLIKOM NA SLIKU.

U medijima

LICENCA MUP-a SRBIJE AGENCIJA

Zvaničan dokument i licenca ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kojim se pravnom licu dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti izdata u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti, nakon potvrde da agencija ispunjava sve uslove za bavljanje detektvskom delatnošću.

U medijima

LICENCA MUP-a SRBIJE AGENCIJA

Zvaničan dokument i licenca ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kojim se pravnom licu dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti izdata u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti, nakon potvrde da agencija ispunjava sve uslove za bavljanje detektivskom delatnošću.

U medijima

LICENCA MUP-a SRBIJE DETEKTIV

Zvaničan dokument i licenca ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kojim se fizičkom licu dozvoljava bavljenje detektivskom delatnošću, izdata u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti, nakon završene obuke i uspešno položenog detektivskog ispita.

U medijima

LICENCA MUP-a SRBIJE DETEKTIV

Zvaničan dokument i licenca ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kojim se fizičkom licu dozvoljava bavljenje detektivskom delatnošću, izdata u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti, nakon završene obuke i uspešno položenog detektivskog ispita.

U medijima

APA LICENCA

Licenca američke poligrafske asocijacije, najrelevantnije i najveće poligrafske asocijacije na svetu i najrelevantnijeg zvaničnog tela za regulaciju i sertifikaciju koje definiše, reguliše i vrši kontrolu standarda poligraf procedura u svetu, licencira škole, instruktore i ispitivače na svetskom nivou.

U medijima

LICENCA POLIGRAFSKOG ISPITIVAČA

Zvanična licenca izdata u jednoj od najboljih poligrafskih škola na svetu, u SAD, zvanićno akreditovana od vlade SAD i asocijacije APA. Priznata u svim zemljama sveta. Jedina smo agencija u Srbiji koja ima zvanično akreditovanu APA licencu.

U medijima

SERTIFIKAT ASOCIJACIJE IOSI

Članovi smo svetske bezbednosno obaveštajne asocijacije IOSI i finansijski pomažemo projekte ove organizacije širom sveta, sa ciljem doprinošenju globalnoj bezbednosti. Ovim sertifikatom IOSI iskazuje zahvalnost na podršci koju im pružamo.

U medijima

IPA POLIGRAF

"International polygraph association" - članstvo u međunarodnoj poligrafskoj asocijaciji - "IPA", koja ima svoje sedište u Rusiji, ali deluje međunarodno i okuplja samo najbolje poligrafske stručnjake u ovom kraju sveta i koju se ulazi samo na preporuku. Mi smo jedini članovi iz Srbije.

U medijima

POČASNO ČLANSTVO

Počastvovani smo da Vam prezentujemo sertifikat koji pokazuje kvalitet onoga što radimo u činjenici da smo počasni članovi asocijacije poligrafista "Poligrafolog", i jedina smo agencija na Balkanu koja je dobila pozva da bude počasni članovi ove prestižne asocijacije.

U medijima

IAPD LICENCA

Internacionalna asocijacija privatnih detektiva IAPD je međunarodna asocijacija, sa sedištem u Rusiji, koja okuplja licencirane privatne detektive i vlasnike licenciranih detektivskih agencija iz celog sveta i organizuje profesionalno usavršavanje kroz seminare i obuke na međunarodnom nivou.

U medijima

NPA SERTIFIKAT

Nacionalna poligrafska asocijacija NPA je druga po veličini i relavantnosti asocijacija u Sjedinjenim Američkim Državama koja okuplja međunarodno priznate i licencirane profesionalce. Naš kadar je jedini u Srbiji koji ispunjava uslove za članstvo i jedini u Srbiji posedujemo ovaj sertifikat.

U medijima

EPA SERTIFIKAT

Evropska poligrafska asocijacija EPA predstavlja relevantnu profesionalnu asocijaciju koja deluje na kontinentalnom delu Evrope koja okuplja međunarodno priznate i licencirane poligrafske ispitivače. Naš kadar jedini u Srbiji ispunjava uslove za članstvo i jedini u Srbiji posedujemo ovaj sertifikat.

U medijima

ISOPE SERTIFIKAT

"International society od polygraph examiners" iz Sjedinjenih Američkih Država je jedno od tri najveća udruženja licenciranih poligrafskih ispitivača, sa izuzetno strogim kriterijumima za članstvo. Od skoro smo ponosni članovi, jedini sa Balkana.

U medijima

LICENCA UKPA

Licenca poligrafske asocijacije Velike Britanije, regulatornog telo za licencirane poligrafske ispitivače Velike Britanije, koja okuplja poligrafiste iz drugih zemalja uz izuzetno visoke kriterijume članstva. Naš kadar jedini u Srbiji ispunjava uslove za članstvo i jedini u Srbiji posedujemo ovu licencu.

U medijima

SERTIFIKAT URAL RUSIJA

Članovi smo i asocijacije profesionalnih poligrafskih ispitivača Rusije, čiji je predsednik jedan od vodećih svetskih stručnjaka u svetu poligrafa i koji je redovan predavač na najvećim svetskim seminarima. Takođe smo jedini predstavnici Srbije i u ovoj međunarodnoj asocijaciji.

U medijima

SERTIFIKAT ESC

Sa zvanjem kriminaliste specijaliste ispunjeni su svi uslovi da postanemo članovi Evropskog udruženja kriminalista, sa sedištem u Švajcarskoj, u gradu Lozani. Nakon procesa provere ponosni smo da saopštimo da smo i zvanično postali članovi još jedne profesionalne asocijacije.

U medijima

SERTIFIKAT EAPA

Od skoro smo postali članovi Evropsko-azijske poligrafske asocijacije sa sedištem u Kazahstanu, na poziv kolege koji je predsednik. Asocijacija se bavi povezivanjem ispitivača, razmenom iskustava, takođe se organizuju seminari i predavanja na kvartalnom nivou, sa ciljem razvoja i napretka delatnosti.

U medijima

BEPA SERTIFIKAT

Sertifikat o članstvu u Britanskoj i evropskoj poligrafskoj asocijaciji BEPA, relavantne asocijacije gde takođe šaljemo naš kadar na godišnje usavršavanje u poligrafskoj delatnosti. Takođe, jedina smo agencija koja poseduje BEPA sertifikat u Srbiji.

U medijima

SEMINAR APA

Dokument izdat od strane američke poligrafske asocijacije koji potvrđuje učestvovanje na stručnom i profesionalnom usavršavanju i nadogradnji znanja na svetskoj konferenciji APA održanoj u Orlandu, SAD, 2019 godine, o najnovijim tehnikama i instrumentima.

U medijima

SEMINAR ISOPE

Kako zbog Kovid pandemije nije moguće organizovati seminare, mi, poligrafisti iz asocijecije ISOPE smo se prilagodili situaciji i organizovali vebinar na svakih 6 meseci. Poslednja konferencija je bila posebno zanimljiva.

U medijima

ISOPE LICENCA

Licenca izdata od strane internacionalnoh udruženja poligrafskih ispitivača, čije se predstavništvo nalazi u Americi, i predstavlja jedno od udruženja u koja je najteže ući, samim tim i nema veliki broj članova a pruža pristup velikoj bazi podataka svojim članovima i organizuje usavršavanja.

U medijima

GDPR SERTIFIKAT

U skladu sa novim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, poslali smo naš kadar na profesionalnu obuku za zaštitu podataka o ličnosti u cilju usklađivanja poslovanja agencije sa novim zakonom, kao i radi usklađivanja poslovanja sa GDPR standardima evropske unije.

U medijima

SERTIFIKAT "FIRMA OD POVERENJA"

Sertifikat "firma od poverenja" se dodeljuje privrednicima sa dobrom reputacijom među klijentima i poslovnim saradnicima. Sertifikat izdaje centar za istraživanje mišljenja klijenata.