- Licence i sertifikati -

NA OVOJ STRANICI KLIJENTI, KAO I SVI DRUGI ZAINTERESOVANI, IMAJU MOGUĆNOST DA POGLEDAJU DEO LICENCI I SERTIFIKATA KOJE NAŠA AGENCIJA POSEDUJE, A KOJIMA SE POTVRĐUJE KOMPETENTNOST I ISKUSTVO NAŠEG PROFESIONALNOG KADRA, KAO I KVALITET PRUŽANJA USLUGA I USKLAĐENOST KVALITETA USLUGA SA ZVANIČNO PROPISANIM SVETSKIM STANDARDIMA POSLOVANJA IZ OBLASTI PRIVATNE BEZBEDNOSTI.

MOŽETE UVEĆATI LICENCE I SERTIFIKATE KLIKOM NA SLIKU.

U medijima

LICENCA MUP-a SRBIJE AGENCIJA

Zvaničan dokument i licenca ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kojim se pravnom licu dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti izdata u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti, nakon potvrde da agencija ispunjava sve uslove za bavljanje detektvskom delatnošću.

U medijima

LICENCA MUP-a SRBIJE DETEKTIV

Zvaničan dokument i licenca ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kojim se fizičkom licu dozvoljava bavljenje detektivskom delatnošću, izdata u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti, nakon završene obuke i uspešno položenog detektivskog ispita.

U medijima

LICENCA MUP-a SRBIJE DETEKTIV

Zvaničan dokument i licenca ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kojim se fizičkom licu dozvoljava bavljenje detektivskom delatnošću, izdata u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti, nakon završene obuke i uspešno položenog detektivskog ispita.

U medijima

APA LICENCA

Licenca američke poligrafske asocijacije, najrelevantnije i najveće poligrafske asocijacije na svetu i najrelevantnijeg zvaničnog tela za regulaciju i sertifikaciju koje definiše, reguliše i vrši kontrolu standarda poligraf procedura u svetu, licencira škole, instruktore i ispitivače na svetskom nivou.

U medijima

LICENCA POLIGRAFSKOG ISPITIVAČA

Zvanična licenca izdata u jednoj od najboljih poligrafskih škola na svetu, u SAD, zvanićno akreditovana od vlade SAD i asocijacije APA. Priznata u svim zemljama sveta. Jedina smo agencija u Srbiji koja ima zvanično akreditovanu APA licencu.

U medijima

IAPD LICENCA

Internacionalna asocijacija privatnih detektiva IAPD je međunarodna asocijacija, sa sedištem u Rusiji, koja okuplja licencirane privatne detektive i vlasnike licenciranih detektivskih agencija iz celog sveta i organizuje profesionalno usavršavanje kroz seminare i obuke na međunarodnom nivou.

U medijima

NPA SERTIFIKAT

Nacionalna poligrafska asocijacija NPA je druga po veličini i relavantnosti asocijacija u Sjedinjenim Američkim Državama koja okuplja međunarodno priznate i licencirane profesionalce. Naš kadar je jedini u Srbiji koji ispunjava uslove za članstvo i jedini u Srbiji posedujemo ovaj sertifikat.

U medijima

EPA SERTIFIKAT

Evropska poligrafska asocijacija EPA predstavlja relevantnu profesionalnu asocijaciju koja deluje na kontinentalnom delu Evrope koja okuplja međunarodno priznate i licencirane poligrafske ispitivače. Naš kadar jedini u Srbiji ispunjava uslove za članstvo i jedini u Srbiji posedujemo ovaj sertifikat.

U medijima

LICENCA UKPA

Licenca poligrafske asocijacije Velike Britanije, regulatornog telo za licencirane poligrafske ispitivače Velike Britanije, koja okuplja poligrafiste iz drugih zemalja uz izuzetno visoke kriterijume članstva. Naš kadar jedini u Srbiji ispunjava uslove za članstvo i jedini u Srbiji posedujemo ovu licencu.

U medijima

SEMINAR APA

Dokument izdat od strane američke poligrafske asocijacije koji potvrđuje učestvovanje na stručnom i profesionalnom usavršavanju i nadogradnji znanja na svetskoj konferenciji APA održanoj u Orlandu, SAD, 2019 godine, o najnovijim tehnikama i instrumentima.

U medijima

SERTIFIKAT EAPA

Od skoro smo postali članovi Evropsko-azijske poligrafske asocijacije sa sedištem u Kazahstanu, na poziv kolege koji je predsednik. Asocijacija se bavi povezivanjem ispitivača, razmenom iskustava, takođe se organizuju seminari i predavanja na kvartalnom nivou, sa ciljem razvoja i napretka delatnosti.

U medijima

BEPA SERTIFIKAT

Sertifikat o članstvu u Britanskoj i evropskoj poligrafskoj asocijaciji BEPA, relavantne asocijacije gde takođe šaljemo naš kadar na godišnje usavršavanje u poligrafskoj delatnosti. Takođe, jedina smo agencija koja poseduje BEPA sertifikat u Srbiji.

U medijima

SERTIFIKAT URAL RUSIJA

Članovi smo i asocijacije profesionalnih poligrafskih ispitivača Rusije, čiji je predsednik jedan od vodećih svetskih stručnjaka u svetu poligrafa i koji je redovan predavač na najvećim svetskim seminarima. Takođe smo jedini predstavnici Srbije i u ovoj međunarodnoj asocijaciji.

U medijima

GDPR SERTIFIKAT

U skladu sa novim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, poslali smo naš kadar na profesionalnu obuku za zaštitu podataka o ličnosti u cilju usklađivanja poslovanja agencije sa novim zakonom, kao i radi usklađivanja poslovanja sa GDPR standardima evropske unije.

U medijima

SERTIFIKAT "FIRMA OD POVERENJA"

Sertifikat "firma od poverenja" se dodeljuje privrednicima sa dobrom reputacijom među klijentima i poslovnim saradnicima. Sertifikat izdaje centar za istraživanje mišljenja klijenata.