Privatni detektiv

Ko je privatni detektiv?

Prva detektivska agencija je osnovana 1833. godine. Osnovao ju je Eugen Fransis Vidok i za njega se smatra da je bio prvi privatni detektiv. Prva detektivska agencija koja je pružala detektivske usluge se zvala „Firma za univerzalne informacije u vezi trgovine i privrede." Policija je pokušavala mnogo puta da zatvori ovu agenciju, ali detektivska agencija je opstala, a sam Eugen je čak bio i uhapšen pošto je rešio slučaj pronevere novca. Osuđen je na pet godina zatvora i kaznu od 3,000 franaka ali je ubrzo oslobođen. Ovaj privatni detektiv je prvi uveo vođenje dosijea i balistiku kao značajne faktore u istražnim radnjama. Neke njegove detektivske metode se i dan danas koriste u istragama francuske policije.

Detektivska agencija Eugen Francis Vidok

Svakako najpoznatiji privatni detektiv svih vremena je Alan Pinkerton sa svojom Pinkerton detektivskom agencijom. Alan Pinkerton je osnovao detektivsku agenciju 1850 godine u Čikagu. Kako se Amerika širila teritorijalno, razvio se i železnicki trasport. Železnicke kompanije se angažovale Pinkertonovu detektivsku agenciju radi zaštite transporta. Pinkertonova detektivska agencija je uspešno rešila niz pljački vozova i tako stekla respektabilan ugled.

U Američkom građanskom ratu, pored svoje službe na strani armije Unije, Pinkerton je razvio nekoliko istražnih tehnika koje se i danas koriste. Među tim tehnikama su "praćenje" osumnjičenog kao i tehnika pod nazivom "prikriveni islednik". Za vreme rata Pinkerton je bio šef tajne službe unije, koja se smatra prethodnicom za nastanak "US Secret Service". Uspeo je da osujeti zaveru sa namerom da se ubije Abraham Linkoln. Njegovi agenti su često radili kao insajderi u vojsci konfederacije i prikupljali podatke.

Detektivska agencija Alan Pinkerton

Alen Penkerton je razvio etički kodeks koji su morali da poštuju i primenjuju svi pripadnici detektivske agencije Pinkerton:

 • Ne sme biti nikakvog kompromisa sa kriminalcima
 • Privatni detektivi moraju da sarađuju sa lokalnim policijskim službama
 • Odbiti slučajave razvoda ili slučajeve koji iniciraju skandale
 • Privatni detektiv ne sme da prihvata novac kao nagradu za svoj rad
 • Ne sme se podizati cena naknade za usluge bez prethodnog znanja ili odobrenja klijenta
 • Detektiv mora upoznati klijenta sa osnovnim čenjenicama u toku istraživanja
 • Nema primanja mita nikakve vrste

 • Nakon završetka građanskog rata Pinkertonova detektivska agencija nastavlja da pruža detektivske usluge tako što nastavlja da juri pljackaše vozova, između ostalih i čuvenu Rino bandu, kao i bandu Džesi Džejmsa. Pinkertonova detektivska agencija je bila angažovana i radi suprotstavljanja pokretu sindikata Amerike. 1872 godine španska vlada je angažovala Pinkertonovu detektivsku agenciju radi pomaganja oko suzbijanja revolucije na Kubi.

  Alan Pinkerton je umro 1884. godine u Čikagu. U vremenskom periodu koji je prethodio njegovoj smrti Alan Pinkerton je radio na stvaranju jedinstvenog sistema koji će centralizovati sve podatke koji služe za identifikaciju i vođenje evidencija o kriminalcima - bazi podataka koju sada poseduje FBI.

  Posle njegove smrti, detektivska agencija je nastavila da pruža detektivske usluge i postala bitna sila u suzbijanju pokreta sindikalaca u Americi i Kanadi, zbog čega je slika o agenciji menjana tokom godina. Uprkos tome, Pinkerton je ostao sinonim za privatnog detektiva decenijama kasnije. Pinkertonova detektivska agencija radi i danas u Čikagu i pruža detektivske usluge, a od 2003 godine posluje kao filijala firme Securitas AB.

  Privatni detektiv je profesionalac koji je angažovan od strane advokatskih firmi, korporacija, osiguravajućih kompanija, privatnih lica ili drugih subjekata u cilju pribavljanja obaveštajnih podataka i potvrđivana ili opovrgavanja informacija. Neke od odlika koje su svojstvene za dobrog privatnog detektiva su, između ostalog, nadprosečna inteligencija, moć improvizacije, strpljenje, sposobnost analitičkog razmišljanja i logičkog zaključivanja, kao i dar sagledavanja situacije iz različitih uglova. Profesionalni privatni detektiv uglavnom ima iskustvo rada u bezbednosnim službama, kao i teorijsku i terensku osnovu kojom je pripremljen za istražne poslove. Privatni detektiv se koristi kombinatorikom u radu. Privatni detektiv traži, prikuplja, pregleda i analizira informacije i dokazni materijal. Privatni detektiv ima veliki broj saradnika koji mu omogućavaju pristup mestima koja su nedostupna za obične građane.

  Slika za stranicu privatni detektiv

  Detektivske usluge modernog doba podrazumevaju obaveštajni rad u cilju prikupljanja informacija. Informacije se mogu prikupljati operativnim radom, terenskim radom, prikupljanjem podataka iz evidencija, obradom saradnika, "open source" metodom kao i informatičkom obradom podataka. Privatni detektiv može primenjivati operativne metode i sredstva, odnosno operativno- tehnička sredstva i metode prikupljanja informacija u skladu sa zakonom. Detektivske usluge često podrazumevaju istragu povezanu sa industrijskom špijunažom, anonimnim pretnjama, prevarama svih vrsta, porodičnim problemima, proverama podataka iz arhiva, procenom kredibiliteta, proverom verodostojnosti potraživanja od osiguranja, proveravanjem ugovornih obaveza, pronalaženjem nestalih osoba i lociranjem osoba koje se skrivaju od krivičnog gonjenja. Privatni detektiv je često angažovan od strane advokata radi pribavljanja dokaza koji mogu imati značajan uticaj na sudske presude.

  Glavna delatnost privatnog detektiva je istraga. Istraga može podrazumevati, između ostalog, operativni rad, terenski rad, obradu podataka iz arhiva, sajber istragu, ili bilo koju drugu metodu koja za cilj ima sakupljanje podataka. Nakon inicijalne, pripremne istrage sledi analiza činjenica nakon čega privatni detektiv vrši procenu situacije, definiše i vrši selekciju relevantnih elemenata, nakon čega vrši odabir metode koja ima najveći potencijal da dovede do efikasnog rešavanja slučaja. Ono što istragu i analizu čini posebnim i suštinski najbitnijim delom posla privatnog detektiva je činjenica da ne postoje dva identična slučaja, ne postoji šablon ni obrazac po kome se rešava slučaj. Svaki slučaj je poseban i čini jedinstvenu kombinaciju elemenata. U svakom slučaju koji istražuje privatni detektiv mora da počne istragu iznova i mora da, uzevši u razmatranje sve aspekte u slučaju, istražuje sve pojedinosti do detalja, sa ciljem kreiranja koncepta i modela po kome će se pristupiti uspešnoj realizaciji i finalizaciji u konkretnom slučaju.

  Ispitivanje predstavlja metod kojim se dolazi do neophodnih informacija. Lica koja mogu biti ispitivana su rođaci, prijatelji, osobe sa potencijanim motivom, svedoci ili bilo koje lice za koje postoji osnovana predpostavka da poseduje primarno ili sekundarno znanje o činjenicama relavantnim za slučaj pod istragom. Kroz ispitivanje, u kombinaciji sa operativnom istragom, privatni detektiv prikuplja dokaze kojima rešava slučaj ili predstavlja dokaze sudu.

  Nadzor predstavlja tajno praćenje određenog lica bez njegovog znanja, prikupljanje informacija o licu, njegovim kretanjima, kontaktima, navikama, slabostima, itd, i podnošenje izveštaja o nadzoru klijentu koji je angažovao privatnog detektiva. Privatni detektiv je obučen i upoznat sa tehnikama modernog i efekasnog tajnog nadzora.

  Opasnost predstavlja sastavni deo detektivskog posla. Privatni detektiv je civilno lice sa dodatnim ovlašćenjima, lice koji je fizički pripremljeno da brani sebe, svoje klijente ili njihovu imovinu. Dobra intuicija i sposobnost transformacije su jedne od glavnih odlika svakog dobrog privatnog detektiva. Uz pomoć ovih odlika privatni detektiv je sposoban da ostane neprimetan.

  Obavljajući poslove iz nadležnosti detektivske delatnosti, pripadnici detektivske agencije se susreću sa zadacima koji iziskuju posebne kvalitete i osobine neophodne da se uspešno odgovori visokim zahtevima ovog posla.

  Svakog vrhunskog privatnog detektiva odlukuje:

 • Rešenost da sve svoje sposobnosti i profesionalna znanja ulože u posao detektivske agencije
 • Integritet, moralni i lični, koji ih čini dostojnim poverenja i ovlašćenja koja su im poverena
 • Visoke intelektualne sposobnosti, širina i nivo obrazovanja koji će im omogućiti da izađu na kraj sa složenošću svakodnevnih zadataka i pružiti izvesnu prednost u odnosu na potencijalnu konkurenciju
 • Pouzdanost, odgovornost i lojalnost zbog kojih se drugi na njih uvek mogu osloniti
 • Svest o trenutku, poziciji i izazovima koji se nalaze pred agencijom čije interese zastupaju
 • Odvažnost da se uhvate u koštac sa nekim od najtežih slučajeva i daju svoj doprinos zaštiti interesa agencije i njenih klijenata
 • Izazov koji pruhvataju radeći na uzbudljivom, dinamičnom, zanimljivom, nesvakidašnjem ali i krajnje odgovornom poslu
 • Samopouzdanje, poverenje u sopstvene kapacitete i kompetenciju, ali i spremnost za učenje i usvajanje novih znanja i veština
 • Dinamičnost, preduzimljivost, samostalnost u poslu, ali i visok nivo samokontrole, taktičnosti i odmerenosti
 • Staloženost, prisebnost i sposobnost za rešavanje problema pod pritiskom i donošenje promišljenih odluka i u kritičnim situacijama
 • Snalažljivost, prilagodljivost, fleksibilnost i kreativnost u pristupu raznovrsnim situacijama sa kojima se mogu suočiti
 • Socijalne veštine i sposobnost za rad sa ljudima, komunikativnost, rečitost, ubedljivost, prodornost, i ne manje važna, veština slušanja, u poslovima čiji učinak zavisi od uspešnosti u kontaktu sa ljudima