CENE USLUGA


DETEKTIVSKE USLUGE

1. Provera vernosti emotivnog partnera - 25 eura/sat-posle 22:00h i vikend 30 eura/sat
2. Potraga za nestalim licima - 30 eura po radnom satu
3. Provera svih vrsta podataka iz svih državnih arhiva - 200/250/300 eura po proveri
4. Istrage u brakorazvodnim parnicama - 25 eura po radnom satu
5. Istrage u ostavinskim raspravama - 25 eura po radnom satu
6. Provera lažnog bolovanja i invaliditeta - od 25 eura po radnom satu
7. Istrage uznemiravanja i pretnji - 30 eura po radnom satu
8. Usluga "medena zamka" za preljubnike - 300 eura po proveri
9. Istraživanje prevara osiguranja - 25 eura po radnom satu
10. Provera konkurencije, poslovnih partnera i zaposlenih - 25 eura po radnom satu
11. Istraga lica i otkrivanje prevara - 25 eura po radnom satu
12. Istraživanje prevara - 25 eura po radnom satu
13. Pretraga imovine - po dogovoru
14. Traženje dužnika - 30 eura po radnom satu
15. Korporativne istrage - 30 eura po radnom satu
16. Prikupljanje informacija - 25 eura po radnom satu
17. Operativni terenski rad - 25 eura po radnom satu
18. Služenje u pravnim procesima - 200 eura po uručivanju (uključuje maksimalno dva dostave)
19. Ispitivanje poslovanja firmi i "Due dilligence" - po dogovoru
20. Zaštita intelektualne svojine - po dogovoru
21. Provera kandidata za zapošljavanje - od 200 eura do 500 eura
22. Potraga za izgubljenim ili ukradenim predmetima - 30 eura po radnom satu
23. Provera uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika - po dogovoru
24. Razotkrivanje nazakonitog proganjanja ili uhođenja - 30 eura po radnom satu
25. Provera povreda radnih obaveza ili radne discpiline - 25 eura po radnom satu
26. Prevencija gubitaka u poslovanju - 250 eura po preventivnoj meri
27. Narkomanija i problemi sa drogom - 30 eura po radnom satu
28. Analiza kose i noktiju na prisustvo droge - 500 eura (izveštaj za 12 meseci unazad za sve narkotike)
29. Kreiranje psihološkog profila lica - 1500 eura (dve nedelje obrade sa izveštajem i procenom)

*NAPOMENA - minimalna dnevna satnica je 5 sati po danu, istaknute cene su cene za radne dane u Beogradu, za rad vikendom i za rad izvan Beograd su druge tarife. Cene usluga za rad u inostranstvu su po dogovoru.

USLUGE POLIGRAFA

1. Testiranje na poligrafu - 150 eura
2. Poligrafsko veštačenje - 200 eura
3. Svedočenje u sudskim procesima - 300 eura
4. Provera prošlosti na poligrafu - 150 eura
5. Utvrđivanje istinitosti izjave - 150 eura
6. Opovrgavanje lažnih optužbi - 150 eura
7. Testiranje kandidata za posao na poligrafu - 150 eura
8. "Screening" testovi - 150 eura
9. Testovi međuljudskih odnosa - 150 eura
10. Preljuba u emotivnoj vezi i braku - 150 eura
11. Istorija seksualne prošlosti, upotrebe alkohola i droge - 150 eura
12. Profesionalno intervjuisanje i ispitivanje - 120 eura
13. Kućne i poslovne krađe - 150 eura
14. Industrijska špijunaža i sabotaža - 150 eura
15. Poslovne prevare - 150 eura
16. Predbračni testovi - 150 eura
17. Korupcija i mito - 150 eura
18. Mobing i seksualno zlostavljanje - 150 eura
19. Nekorektno ponašanje prema zaposlenima - 150 eura
20. Narkomanija i kockanje - 150 eura

*NAPOMENA - istaknute cene su za jedan test na poligrafu, za više testova moguć je dogovor oko cene. Cene usluga za rad u inostranstvu su po dogovoru.

FORENZIČKE USLUGE

1. Povratak izbrisanih podataka najsavremenijom opremom i trostrukom ekstrakcijom - 400 eura
2. Mobilna forenzika najsavremenijom opremom i trostrukom ekstrakcijom - 400 eura
3. Otkrivanje i uklanjanje prislušnih uređaja iz objekta - 300 eura
4. Otkrivanje i uklanjanje prislušnih uređaja iz vozila - 300 eura
5. Otkrivanje i uklanjanje prislušnih uređaja iz telefona i kompjutera - 200 eura
6. Razbijanje šifara na kompjuteru i mobilnom - 500 eura
7. Monitoring mobilnog telefona - cene su na mesečnom nivou, kontaktirajte nas radi više informacija
8. Nadgledanje kompjutera sa dnevnim izveštajem - 300 eura mesečno
9. Otkrivanje i uklanjanje tajnih video uređaja - 300 eura
10. Forenzička analiza kose i noktiju na prisustvo svih vrsta narkotika 12 meseci unazad - 500 eura


BEZBEDNOSNI KONSALTING

1. Konsalting i savetovanje - 250 eura
2. Penetraciono testiranje - po dogovoru
3. Procena ranjivosti i analiza rizika - po dogovoru
4. Provera bezbednosti informaciono komunikacionih sistema - po dogovoru
5. Krizni menadžment - po proceni nakon informativnog razgovora
6. SWOT analiza - cena zavisi od karakteristika kompanije