Provere podataka iz arhiva

Detektivska agencija Anonimus u potpunosti garantuje za tačnost i verodostojnost informacija koje pružamo našim klijentima. Svaka informacija koju naša detektivska agencija prosledi svojim klijentima je proverena na profesionalnoj osnovi. Kada Vam je potrebno da proverite činjenice o određenom licu, kada Vam je potrebno da potvrdite ili odbacite sopstvena saznanja o nekom licu, ili kako bi ste doneli pravu odluku o zapošljavanju radnika, ili doneli ispravnu poslovnu odluku, detektivska agencija Anonimus će odraditi kompletnu proveru za Vas. Ukoliko da proverite informacije mogućeg poslovnog partnera ili Vam neko preti, ili imate potrebu da pronađete lice radi sudskog spora detektivska agencija Anonimus može za Vas sprovesti temeljnu proveru fizičkih i pravnih lica, dizajniranu da zadovolji vaše potrebe. Svaka provera koju sprovodimo je kreirana na individualnoj osnovi, jer znamo da ono što je relevantno u jednom slučaju ne mora da bude relevantno i u drugom slučaju.

    Detektivska agencija Anonimus, na osnovu ovlašćenja i pismenog zahteva, za svoje klijente može pribaviti podatke o:

  • Boravištima i prebivalištima lica
  • Vlasnicima motornih vozila i plovila
  • Polisama osiguranja
  • Vlasnicima nepokretnosti
  • Penzijskom i invalidskom osiguranju
  • Podacima iz sudskih spisa u slučajevima kada na to pravo ima korisnik usluga
  • Javnim podacima iz državnih arhiva

detektivska agencija provere podataka

Kao iskusni privatni detektivi, mi razumemo do koje vrste informacija je moguće doći, kao i kako da našim klijentima obezbedimo tačne, deteljne informacije, bez obzira gde se subjekat nalazi i koja je vrsta istrage u pitanju. Takođe znamo da je veoma važno uzeti u obzir sve relevantne faktore vezane za objekat obrade i razmotriti, odnosno analizirati iste prilikom određivanja metoda i detalja pozadinske provere kao i definisanja podataka do kojih naši klijenti žele dođemo. Pre vršenja provere neophodno je sklopiti pisani ugovor između detektivske agencije i stranke u kome bi se definisali svi detalji neophodni za proveru. Drugi dokument koji je neophodan za vršenje provere je ovlašćenje kojim klijent ovlašćuje detektivsku agenciju i njene privatne detektive da u ime klijenta izvrše traženu proveru. Nakon toga se podnosi zahtev u MUP-u za dobijanje podataka.

Nazovite nas kako bi smo razgovarali o vašoj potrebi za bezbednosnom proverom kao i da bi Vam naš privatni detektiv objasnio proceduru provere podataka i detalje rezultata do kojih možemo da dođemo za Vas. Sada kada je na snagu stupio zakon o detektivskoj delatnosti otvorena su mnoga vrata koja su godinama unazad bila zatvorena. Sada legalnim putem može da se vrši provera za gotovo sve, osim za stvari koje su u suprotnosti sa zakonom zaštite podataka o ličnosti. Možemo da Vam pomognemo da dođete do informacija koje su Vam potrebne da donesete pravu odluku. Ova vrsta usluge je izuzetno praktična, proverena i zvanična i može se naći od koristi velikom broju klijenata i širokom auditorijumu javnosti.

detektivska agencija slika_za_kontakt_telefon 8

POZOVITE NAS - 011/ 2835531 (9h-17h) i 064/ 1199880 (24h)

Detektivska agencija garantuje da će provere iz državnih arhiva biti sprovedene najkasnije u roku od 14 dana, koliko je i zakonski maksimum za dobijanje informacija. U praski se uglavnom dobiju informacije u roku od 48 sati. Naše usluge nudimo fizičkim licima i pravnim licima i sposobni smo da sprovodimo provere na teritoriji Srbije, kao i u regionu. Ukoliko smatrate da su Vam potrebne naše usluge, molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona 011-2835531 od 9:00h do 17:00h, od ponedeljka do petka, i 064-1199880 u bilo koje vreme, ili nam pošaljite e-mail i jedan od naših iskusnih detektiva će Vam odgovoriti u kratkom roku (najkasnije do 24 sata). Ukoliko Vam je potrebna naša asistencija, osećajte se slobodno da nas nazovete, za naše klijente smo tu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

=> NASTAVITE NA SLEDEĆU STRANICU

=> THIS PAGE IN ENGLISH