Blog home page

Detektivska agencija Anonimus

Posted on 15th Jun 2016

Detektivska agencija Anonimus je potpisala ugovor o saradnji sa jednom privatnom klinikom (ime ne navodimo zbog diskrecije) za odvikavanje od bolesti zavisnosti od droge, alkohola i kockanja. Saradnja će se odvijati u vidu pružanja usluga poligrafa za sva lica koja su ušla u program klinike za odvikavanje od bolesti zavisnosti. Svako lice koje uđe u program odvikavanja će periodično biti testirano na poligrafu, minimum tri puta a maksimum šest puta za vreme trajanja programa. Cilj saradnje je uspostavljanje bolje, kvalitetnije i efikasnije kontrole nad licima koja su u programu odvikavanja. Poznato je da su lica ovakvog profila sklona raznim vrstama sofisticirane manipulacije i jedan od ciljeva saradnje je da se mogućnost takvih manipulacija svede na minimum. Pored drugih sredstava provere i kontrole poligraf se nameće kao efikasno i pouzdano sredstvo. Ovakva primena poligrafa je stalna praksa u zemljama zapada dok u Srbiji tek treba da doživi ekspanziju. Nakon inicijalne saradnje između detektivske agencija Anonimus i privatne klinike obe strane su bile zadovoljne postignutim rezultatima i efikasnošću programa tako da je dogovoreno partnerstvo i saradnja na duge staze, na obostrano zadovoljstvo. 

Detektivska agencija Anonimus