Blog home page

Detektivska agencija Anonimus

Posted on 24th Nov 2018

Poštovanje,

predstavnik naše detektivske agencije i glavni poligrafsita je ordžao struno predavanja na 23 Evropskom kongresu psihoterapeuta u hotelu "Hilton" u Beogradu. Predavanje se sastojalo iz dva dela. Prvi deo prezentacije je obuhvatala osnove poligrafije, prakticnu primenu poligrafa, eticke standarde, zakone, istoriju i evoluciju poligrafa, mehanizam i nacin na koji poligraf funkcioniše, fiziologiju i psihologiju poligrafskog ispitivanja, kontramere, poligrafske tehnike, pre-intervju, post-intervju, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, tehnike ispitivanja, labaratorijske analize, nezavisna naucna istraživanja, analizu podataka dobijenih putem poligrafa, konstrukciju pitanja i još mnogo toga. Prvi deo predavanja je bio teoretske prirode i za cilj je imao da edukuje širu publiku o bazicnim elementima, principima, proceduri i celokupnom procesu jednog prosecnog poligrafskog ispitivanja. Drugi deo predavanja je bio specijalistickog tipa, prakticne prirode, sa elementima interakcije sa publikom. Drugi deo predavanja je cinila radionica usmerena na zajednicke sfere primene poligrafa sa psihoterapijom. Akcenat radionice je bio na primeni poligrafa u preventivnom smislu, kao i na primeni poligrafa u lecenju patoloških oblika zavisnosti gde smo u saradnji sa centrima za odvikavanje i lecenje od zavisnosti postigli izvanredne rezultate. Predavanje je bilo izuzetno dobro poseceno i prihvaceno, tako da cemo i ubuduce ucestvovati na slicnim kongresima i baviti se slicnim oblicima edukacije.

DETEKTIVSKA AGENCIJA ANONIMUS plus