Blog home page

Detektivska agenicija Anonimus

Posted on 21st Oct 2020

Bili smo pozvani od strane novinara koji rade za popularni Internet portal espresso.rs da uradimo emisiju na temu poligrafskog ispitivanja, tako da smo napravili test u kom smo testirali novinara koji je zaposlen u njihvoj novinarskoj agenciji i demonstrirali kako izgleda jedno poligrafsko testiranje. Kako je to sve izgledalo možete pogledati na linku:

Espreso poligraf test