Blog home page

PDA Anonimus je postala clan ESC

Posted on 27th Aug 2021

Poštovanje, ceokupan kadar detektivske agencije Anonimus je sacinjen od fakultetski obrazovanih strucnjaka, izmedju kojih je, uostalom, i kolega koji je kriminalista-specijalista. Samim tim, naša agencija ispunjava uslove da postane clan Evropske Kriminalisticke Asocijacije, sa sedištem u Lozani, Švajcarska, okuplja strucnjake iz oblasti kriminalistike iz Evrope i bavi se unapredjenjem oblasti putem razmene znanja, sprovodjenjem istrživanja, organizovanjem seminara, treninga i obuka na internacionalnom nivou. Takodje, u saradnji sa univerzitetom Kembridž, svaka tri meseca se štampa i Evropski Žurnal Kriminalistike, koji svi clanovi dobijaju, što je tako?e veoma prakticno jer na taj nacin se svima omogucava da budu u toku sa aktuelnim dešavanjima i novinama u svetu kriminalistike. Ovo je još jedan nacin na koji agencija Anonimus održava korak sa svetskim dešavanjima u svetu bezbednosti i drago nam je što naši klijenti znaju to da prepoznaju i cene.