Zaštita intelektualne i industrijske svojine

Detektivska agencija ANONIMUS plus pruža usluge preventivnog tipa sa ciljem zaštite intelektualne i industrijske svojine za fizička kao i za pravna lica. Detektivska agencija ANONIMUS plus za svoje klijente sprovodi i istrage u vezi sa ugrožavanjam intelektualne i industrijske svojine koje mogu biti i post-incidentnog tipa za razliku od prvog navedenog tipa koji je isključivo preventivne prirode. Dosadašnjoa praksa je pokazala da je detektivska agencija ANONIMUS plus češće bila angažovana od strane pravnih lica nego od fizičkih lica u vezi pružanja usluga vezanih za zaštitu intelektualne i industrijske svojine, što je logično jer ova vrsta usluga pripada uslugama korporativno-poslovne prirode.

Krađa intelektualne svojine nastaje kada neko proneveri ili koristi bez odobrenja intelektualnu svojinu drugog lica ili kompanije, uključujući patente, autorska prava, robne marke i poslovne tajne, za komercijalne svrhe. Detektivska agencija ANONIMUS plus iz iskustva zna da je uobičajeno za konkurenti iz branše pokušavaju da lažno predstavljaju tuđe ideje, dostignuća i načine reklamiranja, da "obmanjuju" treća lica i da takvo predstavljanje ima za cilj da se izvuče nekakva vrsta koristi a ceo taj "koncept" je baziran na Vašem teškom danonoćnom radu koji ste uložili u rast i razvoj svog brenda. Ako imate poznat logo, proizvod, ime, uslugu, uređaj, recept, ili niz drugih stvari koje se lako mogu identifikovati kao Vaši, onda će Vaša konkurencija verovatno želeti da narušava taj uspeh stvaranjem nečeg veoma sličnom što klijente može zbuniti u smislu ko je zaista originalni izvor i autor. To može oštetiti Vašu reputaciju ako je proizvod inferioran, i može direktno uticati i na smanjenje prodaje. Bez obzira na uzrok, razlog, ili efekat napada a Vaš lični i poslovni integritet trebalo bi da budete zaštićeni.


detektivska agencija slika za zaštitu intelektualne i industrijeks svojine

Detektivska agencija ANONIMUS plus , naši privatni detektivi i naši saradnici specijalizovani za zaštitu autorskih prava i intelektualne svojine istražitelji nude besplatne konsultacije kako bi smo mi i Vi utvrdili da li imamo slučaj koji možemo da finaliziramo kako treba. Naša agencija ima politiku poslovanja da ne prihvatamo slučaj ukoliko ne možemo da garantujemo dobre rezultate za naše klijenta, kao ni slučaje gde ne možemo da ispunimo ono što obećamo našim kljentima. Ukoliko preuzmemo Vaš slučaj, budite uvereni da ćemo u radu na tom slučaju dati sve od sebe i do kraja se boriti za Vaše interese uz pružanje maksimuma naših mogućnosti. Detektivska agencija ANONIMUS plus će identifikovati izvor problema, i prikupiti potrebne dokaze i sav neophodan materijal sa ciljem da se zaustavi neovlašćeno korišćenje intelektualne svojine naših klijenata.

Široka primena termina "industrijska svojina" vezuje se za navode u Pariskoj konvenciji. Posmatrano u smislu zakonodavstava iandustrijska imovina je deo šireg aspekta zakona poznatom kao intelektualna svojina (IP) koji se odnosi uglavnom na kreacije ljudskog uma. IP prava štite interese inovatora i kreatora dajući im prava nad svojim kreacijama. Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (1967) ne traži da se definiše intelektualna svojina, ali navodi sledeće pojmove kao zaštićene "elemente" intelektualne svojine: pravo na korišćenje, brendovi, patenti, poslovne tajne, književni, umetnički i naučni radovi, nastupi umetnika, fonogrami i emitovanje, izumi u svim oblastima ljudskog delovanja, naučna otkrića, industrijski dizajn, robne marke, oznake usluga, kao i komercijalni nazivi i oznake.

Zaštita od nelojalne konkurencije je takođe veoma aktualan problem, globalno posmatrano, i gotovo da ne postoji država na svetu niti branša gde nema borbe između konkurenata na nelojalan način. Kako živimo u virtualnoj eri, gde veb sajtovi sve više predstavljaju "lice" kompanije a problematike je veoma zastupljena na Interenetu, vlada SAD krajem devedesetih godina prošlog veka donosi "Digital Copyright Millennium Act", koji stupna na snagu i počinje da se primenjuje početkom novog milenijuma, ne samo na teritoriji SAD nego na celokupnom Internetu, odnosno na globalnom novou, tačnije obuhvata celu zemaljsku kuglu.

privatni detektiv slika za kontakt telefon 11

POZOVITE NAS - 011/ 2835531 (9:00h do 17:00h) i 064/ 1199880 (24h)

DMCA akt je revolucionalizovao pravo na intelektualnu svojinu, dao novu dimenziju celokupnoj problematici i uneo regulativu u pravni vakum i anarhiju koja je do tada vladala na Internetu, na kom su, do tada, radnje kao što su "cybersquatting" i "brandjacking" predstavljale uobičajnu pojavu i maltene nešto "in" i sasvim "normalnu" pojavu i "dobru ideju" za profit, čak i sa mogućnošću da se ucenjuju poznati brendovi za tržišta koja su te kompanije želele da penetriraju.

DMCA akt ne samo da štiti i garantuje prava svim pojedince nego se i sprovodi u delo na globalnom nivou i to veoma efikasno kao i u izuzetno kratkom vremenskom roku. DMCA garantuje u svom statutu da ukoliko Vaša vlada neće da reaguje da Vas zaštiti od krađe Vaše intelektualne svojine, vlada SAD će reagovati u skladu sa ovim aktom svugde u svetu i stati u zaštitu Vaših prava. DMCA akt je akt od izuzetne vežnosti na globalnom nivou. Većina presuda koje smo realizovali u našu korist u tužbama koje smo pokretali u ime naših klijenata su pravnu osnovu nalazile baš u DMCA aktu. Čak i tužba koju smo pokrenuli zbog krađe intelektualne svojine naše detektivske agencije. Da, dobro ste pročitali, i mi smo bili žrtva zloupotrebe intelektualne svojine. Niko nije imun na to, nažalost. Ali biće Vam drago da čujete da je presuda bila u našu korist i da je druga strana odgovarala i pretrpela bolne posledice zbog demostracije sopstvenog manjka poštovanja principa poslovne etike kao i neuvažavanja principa osnovnih društveno-moralnih normi ponašanja prilikom obavljanja poslovanja.


Zemlje generalno imaju zakone o zaštiti IP iz dva glavna razloga: Da bi zakonski izrazile prava stvaralaca i inovatora u svojim kreacijama i inovacijama, da bi naglasile relevantnost koja je od javnog interesa u pristupu kreacijama i inovacijama; Da promoviše kreativnost i inovacije i tako doprinosi ekonomskom i društvenom razvoju.

Detektivska agencija ANONIMUS plus je sposobna da Vam poverljivo pruži usluge identifikacije dalekosežnosti posledica, kako unutrašnjih tako i spoljašnjih, identifikacija osumnjičenih za preuzimanje podatake, ili upada u vaš sistem, preduzimanjem operacija koje za cilj imaju da Vam pruže nepobitne dokaze krađe intelektualne svojine. Širom sveta je došlo do rasta crno tržište u industriji piraterije, replikacije i kopiranja legitimnih proizvoda. Ovo je rastuća industrija koja je sada u ekspanziji zbog aktuelizacije "dark Interneta" ili "deep web-a". Detektivska agencija ANONIMUS plus ima mnogo godina iskustva pri sprovođenju istraga vezanih za intelektualnu svojinu i implementaciju strategija za sprečavanje takvih krađa. To uključuje i zloupotrebu žigova i povrede autorskih prava. Zapamtite, vaš posao može biti uništen kada je kompromitovana vaša intelektualna svojina.

Ukoliko želite da razgovarate sa jednim od naših agenata, u potpunom poverenju, kako bi ste saznali koje sve vrste usluga smo u stanju da Vam ponudimo, kakve sve varijacije postoje, šta mi sve možemo da Vam garantujemo, koje su prednosti i ograničenja korišćenja ovakvih usluga, kao i bilo šta drugo što Vas može zanimati, molimo osećajte se slobodno da nas nazovete na 011/2835531 od 9:00h do 17:00h, od ponedeljka do petka, i 064/1199880 u bilo koje vreme, 24h dnevno. Nećete biti ni u kakvoj obavezi a svi saveti su dati na besplatnoj osnovi. Ukoliko Vam je potrebna naša asistencija u bilo kom smislu, budite slobodni da nas nazovete, za naše klijente smo tu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

=> NASTAVITE NA SLEDEĆU STRANICU

=> THIS PAGE IN ENGLISH