Narkomanija i problemi sa drogom

Detektivska agencija ANONIMUS plus pruža profesionalne detektivske usluge koje spadaju pod domen rešavanja problema vezanih za narkomaniju i sve u vezi tog globalnog problema koji je, nažalost, sve aktuelniji i u državi Srbiji. Detektivske agencije primaju sve više poziva zbog problema sa drogom, svaki privatni detektiv Vam to može potvrditi. Svedoci smo enormnog porasta konzumiranja narkotika kako na globalnom nivou tako i u Srbiji. Preko 60% svih privođenja od strane MUP-a i sudskih presuda za krivična dela čine dela vezana za član 246 krivičnog zakonika republike Srbije - proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Vlasti u državi su postale svesne razmere problema koji trgovina narkoticima i narkomanija nose sa sobom pa je 2008 godine stupio na snagu novi zakon kojim je pooštren svaki vid posedovanja ili stavljanja u promet opojnih droga, a posebno kazna za prodaju opojnih droga, koja je podignuta na minimum 3 godine kazne zatvora do maksimum od 12 godina kazne zatvora. Čak i ovako rigorozno podizanje kazni, sa minimumom od tri godine kazne zatvora, što nije malo, nije donelo željene rezultate, nego je, štaviše, zabeležen porast u broju lica koja su lišena slobode i sudskih procesa koji su u vezi sa krivičnim delima vezanim za drogu.

Detektivska agencija ANONIMUS plus često prima pozive zabrinutih roditelja čija sa deca upala u loše društvo, roditelji koji su uočili promene u ponašanju, deca koja su počela da koriste narkotike, da se druže sa licima koja se bave prodajom narkotika, ili, u najgoroj varijanti, da su i sama deca počela da inidirektno ili direktno učestvuju u prodaji narkotika. Detektivska agencija ANONIMUS je licencirana agencija koja poseduje ogromno iskustvo u istragama ovog tipa, naši detektivi su bivši pripadnici policije, operativci koji su ceo život u toj problematici, ljudi koji poznaju ulicu, te ljude i taj svet do detalja. Od dana kada smo licencirani pa do danas radili smo na preko 4000 slučajeva, i sa ponosom možemo da kažemo da smo uspeli da spasimo mnoge mlade živote iz kandži droge. Možemo da garantujemo našim klijentima da ćemo uspeti da dođemo do suštine problema i da Vam prenesemo tačnu situaciju u kojoj se osoba nalazi, kao i koje opasnosti joj prete i u kojoj meri, da predložimo najefikasnije rešenje, kao i da Vam pomognemo u tome da se neophodne akcije sprovedu u delo, kako bi se spasilo nečije psiho-fizičko zdravlje, budućnost, ugled, sloboda, pa čak i život.


detektivska agencija slika za narkomaniju

Preduzimanjem neophodnih radnji Detektivska agencija ANONIMUS i njeni privatni detektivi moći će da procene da li lice koje se opservira konzumira drogu, ako uzima koji je narkotik u pitanju, ako uzima do kog nivoa je došao, u kolikom je problemu i opasnosti što se tiče zavisnosti, možemo da analiziramo celu ekipu ljudi oko njega, ko je ko, ako prodaju narkotike, ko je za šta zadužen, gde se okupljaju, gde drže drogu, kojim drogama se bave, koliko su ozbilji u poslu, kuda se kreću, dakle, u stanju smo da na osnovu višedecenijskog iskustva analiziramo celokupnu situaciju, utvrdimo prirodu problema, prirodu odnosa prema narkoticima, nivo umešanosti u problem i da Vam prezentujemo sve u vidu izveštaja. Naravno, ništa dalje od toga ne možemo da preduzmamo jer je policija ta koja je zadužena za te stvari.

U skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti iz 2013 godine, stav 5 član 18, privatni detektiv koji u toku obavljanja svog posla dođe do saznanja za izvršavanje krivičnog dela je dužan da o tome obavesti policiju ili tužioca. U skladu sa time, mi smo dužni da u tom slučaju predamo slučaj policiji, koja će dalje znati šta treba da radi i koje koraka da preduzima. Detektivska agencija ANONIMUS plus ima razvijenu dugogodišnju saradnju sa najboljim centrom za odvikavanje od bolesti zavisnosti, i do sada smo uspeli da asistiramo u lečenju više desetina uspešno izlečenih zavisnika od narkotika. U ovakvim situacijama, pogotovo kada su u pitanju tinejdžeri najvažnije je da se reaguje na vreme kako bi se sprečilo da se kod zavisnika razvije navika na taj način života i na korišćenje narkotika jer je onda daleko teže da se osoba trajno i uspešno izleči.

detektivska agencija slika_za_kontakt_telefon 5

POZOVITE NAS - 011/ 2835531 (9:00h do 17:00h) i 064/ 1199880 (24h)


Znaci i simptomi korišćenja psihoaktivnih supstanci (droga, alkohola ili medikamenata) su:

 • nagle promene ponašanja u odnosu prema školi ili poslu, česti izostanci i odsustvovanje
 • lošiji rezultati rada na poslu ili lošije ocene u školi
 • neuobičajeni ispadi u ponašanju ili napadi besa, česta napetost i razdražljivost
 • veća neodgovornost prema obavezama prema sebi i prema drugima nego ranije
 • krupne promene stavova i promene u sistemu vrednosti
 • zapušten izgled i higijena
 • nošenje naočara za sunce u neodgovarajuće vreme
 • nošenje odeće sa dugim rukavima čak i po toplom vremenu
 • druženje sa osobama za koje se zna da uzimaju droge
 • neuobičajene i česte pozajmice novca od prijatelja, roditelja i rodjaka
 • kradja novca u kući ili na poslu
 • druženje sa osobama o kojima roditelji ili porodica malo znaju ili ih ne poznaju uopšte
 • česti tajanstveni telefonski razgovori ili dopisivanja
 • pokušaji da se sakriju razlozi čestih kratkotrajnih izlazaka iz kuće ili dolazaka nepoznatih osoba u kuću kada nema nikoga...
 • Znaci zloupotrebe marihuane su:

 • preglasno i ubrzano pričanje uz često i bezrazložno smejanje neposredno po uzimanju marihuane
 • pospanost i usporenost u kasnijim fazama dejstva marihuane
 • zaboravnost u razgovoru
 • crvenilo beonjača u očima, zenice mogu biti raširene
 • jak miris iz usta ili na odeći, kao miris upaljene konoplje
 • sklonost da se vozi presporo
 • osećaj usporenog proticanja vremena u percepciji te osobe
 • posedovanje neuobičajenih predmeta kao što su lule, papirići za uvijanje cigareta, grlići flaša i sl
 • Znaci zloupotrebe opijata su:

 • usporenost, pospanost
 • uske i sužene zenice
 • izrazito bledilo lica
 • nerazgovetan govor, hrapaviji glas nego uobičajno
 • vidljivi tragovi uboda iglom, po rukama, stopalima ili drugim delovima tela
 • primetan gubitak telesne težine
 • zapušten izgled i zapuštena higijena, propadanje zuba
 • sužavanje interesovanja za sve osim za drogu, odsustvo smeha, vedrine i smisla za humor
 • razdražljivost, nervoza, negativan stav
 • česte pozajmice novca, prodaja ličnih predmeta ili kradje
 • promena karaktektera ( laganje, prevare, sebičnost )
 • nagle promene raspoloženja i ponašanja u zavisnosti od toga da li je pod dejstvom droge ili nije
 • manifestacije apstinencijalne krize: bolovi, preznojavanje, drhtavica, mučnina, prolivi, uznemirenost

 • Narkomanija je stanje periodičnog ili hroničnog trovanja, štetnog za pojedinca, kao i za društvo, prouzrokovanog ponavljanim uzimanjem prirodnih ili sintetičkih droga. Narkomani menjaju društvo i uglavnom se druže sa osobama sličnim sebi, sa kojima mogu da budu otvoreni, razmenjuju drogu ili je nesmetano uzimaju. Menja se njihov socijalni status. Zapostavljaju obaveze prema učenju ili poslu, često pozajmljuju novac ili lažu, čak i kradu novac iz kuće i od drugih. Kasnije im treba sve više novca i neretko i sami preprodaju drogu i ulaze u kriminal. Zloupotreba droga često vodi u kriminal kako daljom preprodajom droga tako i drugim krivičnim delima da bi se došlo do droge. Vrlo često su to krađe, razbojništva, prostitucija…

  Statistika keže da u svetu godišnje umre oko 15 miliona ljudi direktno ili indirektno kao posledica konzumiranja droge, od čega većinu čine pripadnici muškog pola. Preko 50% svih smrtnih slučajeva čine osobe koje su mlađe od 50 godina. Kako se Srbija nalazi na raskršću puteva ona čini važnu rutu za transport narkotika ka državama Evrope. Glavna ruta za Heroin iz Avganistana prolazi kroz naši zemlju, preko Turske i Bugarske kroz Srbiju, ujedno je i među najopasnijim drogama na ovom području, a to što se nalazimo na ovoj ruti čini to da je heroin jefitniji nego u većini zemalj sveta, čak jeftiniji i od marihuane. Srbija čini važnu rutu za marihuanu koja se u ogromnim količinama proizvodi u Albaniji i preko Srbije se transportuje za ostale države Evrope. Kokain takođe preko luka u Crnoj Gori i Grčkoj stiže u Evropu i takođe se ona transportuje kroz Srbiju. U poslednje dve decenije u Srbiji sve više ima labaratorija za proizvodnju narkotika, uglavnom marihuane i amfetamina, tako da i mi učestvujemo u procesu proizvodnje narkotika. Kada se sve ove činjenice uzmu u obzir jasno je zbog čega je situacija takva kakva jeste.

  U Srbiji je u poslednjih 10 godina od droge umrlo 735 osoba. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 270.000 narkomana, mada se nezvanično sumnja da je brojka daleko veća. Najveći broj narkomana je u gradovima, mada je izuzetno simpomatično da postoje čitava manja mesta u unutrašnjosti gde je veliki broj ljudi zavistan od heroina, što je posebna priča. Najpopularnija droga je i dalje ubedljiivo marihuana. Porodica i dalje igra ključnu ulogu u prevenciji narkomanije. Zdrava porodica, zdravi porodični odnosi, kulturno vaspitanje, normalna komunikacija, edukacija dece, otvoren odnos i vaspitanje putem primera je najbolja prevencija. Porodica je osnovna jedinka društva. Kada porodica pukne dete izlazi na ulicu da nađe drugu "porodicu". U društvu u kom trenutno živimo, u kom je poremećen sistem vrednosti i vlada kriza morala i apsolutno odsustvo stida samo je pitanje vremena kada će pojedinac doći u iskušenje. Kriminalistika tvrdi da je činjenica da preko 90% delikvanata čine deca iz razvedenih brakova. To nije slučajnost. Detektivska agencija ANONIMUS apeluje na roditelje da se uozbilje i shvate sve ovo veoma ozbiljno dok ne bude prekasno. Roditelji, sve je u Vašim rukama. Morate biti odgovorni prema deci. Vi ste ti koji ste prva linija odbrane između Vašeg deteta i droge.

  Jedan od direktora DEA (Drug Enforcement Agency) je jednom prilikom izjavio da je rat protiv droge unapred izgubljen rat, i bio je u pravu. U državi Srbiji postoji jedno odeljenje u centralnoj policijskoj upravi koje se zove četvrto odeljenje i koje je zaduženo za suzbijenja narkotika i borbu protiv distribucije narkotika, zbog čega ovo govorimo, ako obratite pažnju na reči u rečenici, naglašeno je "suzbijanje" iz tog razloga što možete samo da se borite da suzbijete tu pojavu u društvu, ne možete nikada da je uništite do kraja, sve što možete je da je suzbijete. Što naravno ne znači naravno da trebamo da se predamo, droga je ogroman problem, globalan problem i svi moramo da damo sve od sebe da droga više ne uzima živote našh dragih osoba. Razlog tolike rasprostranjenosti leži u ogromnom profitu koji leži u trgovini narkoticima, ali ne treba zanemariti ni činjenicu da je trovanje omladine drogom jedan od vidova "tihog rata" između država koji se sprovodi u cilju da se oslabi sposobnost ljudstva i oslabi jedna država. Zbog toga je to problem koji se tiče svih nas. Možda i najveći problem čovečanstva posle gladi i ratova.

  Detektivska agencija ANONIMUS pruža profesionalnu asistenciju klijentima koji imaju tu nesreću da su ušli u krug droge, i naši iskusni privatni detektivi će Vam pomoći da otklonite sumnje koje imate, da imate uvid u realnu sliku situacije na terenu i olakšate sebi, obezbediti nepobitne dokaze koji potvrđuju našu analizu, predložiti najefikasniji način rešavanja problema na osnovu činjeničnog stanja, i pomoći Vam da se suočite sa problemom koji ćemo zatim uspešno da rešimo zajedničkim snagama jer je kod problema sa drogom to jedini prvi način. Bilo da je u pitanju problem konzumiranja, indireknog ili direktnog učestvovanja u rasturanju narkotika uvek ćemo se truditi da Vam pomognemo. Uvek je najbolje da znate istinu ma kakva ona bila.

  Svoje usluge uvek prilagođavamo klijentu, kao i situaciji, a naši iskusni detektivi zahvaljujući višedecenijskom iskustvu iz prve ruke na terenu, mogu da ponude širok izbor metoda i načina za rešenje vaših problema, sa naglaskom na najefikasniju i najdelotvorniju metodu koja će dati maksimalne rezultate u optimalnom vremenskom periodu.

  Ukoliko želite da razgovarate sa jednim od naših detektiva, u potpunom poverenju, molimo osećajte se slobodno da nas nazovete na 011/ 2835531 od 9:00h do 17:00h, od ponedeljka do petka, i 064/ 1199880 u bilo koje vreme. Nećete biti ni u kakvoj obavezi a svi saveti su dati na besplatnoj osnovi. Ukoliko Vam je potrebna naša asistencija u bilo kom smislu, budite slobodni da nas nazovete, za naše klijente smo tu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

  Kao licencirana agencija, poslujemo isključivo u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti, poštujući društveno prihvaćene moralne standarde, kao i poslovnu etiku. Svi sastanci, konsultacije i razgovori sa klijentima u našoj agenciji se zakazuju unapred putem kontakt telefona koje možete pronaći na našoj veb stranici.

  => NASTAVITE NA SLEDEĆU STRANICU