Klasične forenzičke metode

Detektivska agencija ANONIMUS plus , pored tehnološki modernih metoda forenzike, u vidu mobilne forenzike i računarske forenzike, svojim klijentima takođe nudi usluge klasičnih forenzičkih usluga. Detektivska agencija ANONIMUS plus za ovu vrstu forenzičkih usluga zapošljava i angažuje eminentne stručnjake i eksperte. Detektivska agencija ANONIMUS plus , odnosno naš kadar koji se bavi slučajevima u kojima situacija nalaže dodatno angažovanje kod istraživanju u vidu primene klasičnih forenzičkih metoda čine lica koja su zvanično sertifikovana za primenu takve vrste istražnih metoda, sa sertifikatima države Srbije, zemalja EU, kao i sa sertifikatima iz Sjedinjenih Američkih Država. Detektivska agencija ANONIMUS plus i naši saradnici su, zahvaljujući svojoj ekspertizi, redovni veštaci na suđenjima u slučajevima gde je neophodno obaviti veštačenje. Dakle, forenzičari koje zapošljava detektivska agencija ANONIMUS plus su sudski veštaci koji su redovno pozvani u sudnice radi obavljanja stručne ekspertize u svim vrstama suđenja, od lakših krivičnih dela do najtežih krivičnih dela.

U današnje vreme modernih i brzo rastućih trendova tehnologije, neko bi mogao da kaze da je mobilna i računarska forenzika trenutno najaktuelnija vrsta forenzike, i niko ne bi mogao da porekne tu izjavu. Međutim, i pored svih tih činjenica, klasične istražno-forenzičke metode svakako ostaju nezamenljiv način prikupljanja podataka u istražnom postupku. Treba napomenuti da je ogroman broj slučajeva rešen samo zahvaljujući dokaznom materijalu do kog se došlo klasičnim forenzičkim metodama. Koliko puta je samo baš taj dokaz bio onaj deo slagalice koji je nedostajao kako bi se stvorila celokupna slika i rešio slučaj. Danas, gotovo da ne postoji istraga u kojoj se ne primenjuju klasični istražni metodi, dakle, to je "zlatni standard" svake ozbiljnije istrage. Klasični forenzički metodi ostaju nezamenljivi deo svake istrage.

detektivska agencija slika za klasičnu forenziku nova stranica

Forenzičari koje zaposljava detektivska agencija ANONIMUS plus su stručnjaci sa višedecenijskim prethodnim radnim iskustvom u DNK labaratoriji MUP-a Srbije, upisani su u registar stalnih sudskih veštaka i do sada su obavili sudska veštačenja u preko 1500 slučajeva. Svi naši forenzičari su završili specijalističku obuku u državama EU i za to poseduju neophodne sertifikate. Detektivska agencija ANONIMUS plus je u prilici da svojim klijentima pruži identične forenzičke usluge koje i MUP Srbije svakodnevno obavlja, i to na istom nivou što se tiče kvaliteta. Ukoliko sprovodite svoju ličnu istragu i ne želite da se podiže mnogo prašine, a da pri tome ne kršite zakon. Ukoliko imate neke probleme lične prirode i želite da proverite činjenice. Ukoliko je vaš slučaj "nezanimljiv" istražnim organima a Vama je bitan, detektivska agencija ANONIMUS plus , sa svojim stručnim ekspertima može za Vas da obavi sve vrste klasičnih forenzičkih usluga. Detaljnije o forenzičkim metodama koje sprovodi detektivska agencija ANONIMUS plus možete pročitati u sledećem pasusu.

Detektivska agencija ANONIMUS plus nudi svojim klijentima sledeće klasične forenzičke usluge:

 • 1) Prikupljanje, analiza i upoređivanje otisaka prstiju
 • 2) Prikupljanje, analiza i upoređivanje DNK materijala
 • 3) Grafološka analiza, prikupljanje materijala, upoređivanje i veštačenje
 • 4) CIT testiranje lica koja su pod sumnjom da su direktno ili indirektno u umešani u incident


1) Koliko dugo će otisci prstiju biti "upotrebljivi" zavisi od mnogo faktora, dakle zavisi od:

 • Samog "matriksa" otiska, odnosno od same kompozicije materijala od koje je otisak sačinjen
 • Substrata, odnosno sastava i porekla materijala površine na kojoj je otisak ostavljen
 • Atmosferskih prilika okruženja, pod kojim se misli na temperaturu, vlažnost...

***U svim slučajevima savetujemo klijentima da ne vrše dalju kontaminaciju, da izoluju otiske i da što je pre moguće obaveste detektivsku agenciju ANONIMUS plus .***


2) Bilo koja vrsta biološkog materijala ljudskog porekla može poslužiti za efektivnu analizu DNK. Tragovi koje smo do sada najčešće analizirali su:

 • Pljuvačka ( sa opušaka, časa, flaša, četkica za zube, žvaka, slamčica, putem oralnog brisa...)
 • Krv, odnosno krvne mrlje
 • Sperma (vaginalni bris, preko donjeg veša, iskorišćenog kondoma, posteljine...)
 • Dlake svih porekla (kosa, trepavice, obrve, telesne dlake, stidne dlake...)
 • Mikro ćelije kože (koje se mogu pronaći na svim predmetima sa kojima je osoba imala kontakt)


4) CIT testiranje obuhvata psihofiziološku detekciju obmane koja je najviše istraživana metoda i naučno potvrđena kao metoda sa najvišim nivoom preciznosti od 99,94%. Testiranje se obavlja isključivo nakon incidenta u kome detalji o samom incidentnu nisu predočeni svima koji su optuženi, odnosno detalji izvršenja nisu kontaminirani. Zatim se svako lice koje se dovodi u sumnju da ima veze sa incidentom podvrgava seriji od 5 do 6 CIT testova. Nakon toga šanse su 99,99% da ćemo pronaći ko je od lica počinitelj ili je učestvovao na neki način, ili ćemo eliminisati lica koja nisu učestvovala u incidentu.

privatni detektiv slika za kontakt telefon 11

POZOVITE NAS - 011/ 2835531 (9:00h do 17:00h) i 064/ 1199880 (24h)

Sve forenzičke usluge spadaju pod kategoriju specijalnih istražnih metoda, što znači da lice koje obavlja ovu istražnu metodu mora specijalno biti obučeno za istu, dakle, mora biti specijalizovan za konkretnu metodu. Detektivska agencija ANONIMUS ove vrste forenzičkih metoda prepušta "staroj gardi" u agenciji, kolegama koji su preko 30 godina radili u MUP-u i koji su obučeni za iste metode, pred ogromnog iskustva koje poseduju. Moderne sajber forenzičke metode u našoj agenciji sprovode mahom lica koja spadaju u mlađu ili srednju generaciju jer su to ljudi koji su daleko bliži toj vrsti forenzike, pa će samim tim daleko efikasnije raditi svoj posao. Isto tako, klasične forenzičke metode sprovode lica koja spadaju u stariju i iskusniju generaciju koja je obučena za klasične forenzičke metode i koji su u tome daleko bolji. Detektivska agencija ANONIMUS ima politiku da svako treba da radi onaj deo posla u kom je najbolji kako bi krajnji rezultat bio najbolji mogući. Ukoliko su Vam potrebne neke od klasičnih forenzičkih uluga koje nudi detektivska agencija ANONIMUS plus , možete nas kontaktirati putem kontakt telefona ili e-maila u bilo koje doba kako bi smo Vam pružili sve neophodne informacije i objasnili celokupnu proceduru. Molimo Vas da imate na umu da se svi razgovori u agenciji, kao i izlasci na teren zakazuju unapred. Detektivska agencija ANONIMUS plus u potpunosti garantuje kvalitet i tačnost podataka koje klijent dobija u vidu forenzičkog izveštaja.

Ukoliko Vam je potrebna bilo koja od naših usluga budite slobodni da nas kontaktirate na naše telefone 011/2835531 i 064/1199880 u bilo koje vreme, ili putem e-maila kako bi ste zakazali termin za sastanak sa našim stručnjacima. Takođe, u svako doba mozete da nas kontaktirate i radi konsultacija u vezi bilo kog problema koji imate. Svi saveti su dati na besplatnoj bazi. Svim našim klijentima garantujemo totalnu diskreciju, sve informacije koje nam klijenti saopšte se smatraju poslovnom tajnom i sa svim podacima se postupa u potpunosti u skladu sa zakonom o detektivskoj delatnosti i zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

=> NASTAVITE NA SLEDEĆU STRANICU

=> THIS PAGE IN ENGLISH