Potraga za ukradenim vozilima i predmetima

Ako ste bili žrtva zločina krađe imovine i odlučni ste da vratite svoje stvari nazad, Detektivska agencija ANONIMUS plus Vam može pomoći. Trebalo bi razmisliti o započinjanju istrage za ukradenom imovinom koji bi za Vas započela Detektivska agencija ANONIMUS plus . Privatni detektivi u Detektivskoj agenciji ANONIMUS plus i kroz saradnju sa mrežom naših saradnika i uz iskustvo stečeno kroz stotine slučajeva koji se odnose na ukradenu imovinu i veoma su stručni i poseduju veliko iskustvo u lociranju ukradene imovine svih vrsta.

Šta je istrage ukradenih predmeta, imovine i vozila? Postoje dve podjednako važne komponente za svaki slučaj ukradene imovine a to su identifikacija i lociranje ukradene imovine i prepoznavanje lica koja su ukrala imovinu i asisteniciju sprovođenju zakona da ih izvedu pred lice pravde. Postoje mnoge vrste načina izvršenja zločina ukradene imovine zbog kojih se žrtve obraćaju i traže pomoć privatnog detektiva, uključujući razbojništva, provale, krađe, vandalizam, proneveru i iznude. Ko inicira istragu zbog ukradene imovine? Privatna lica, pravna lica, a takođe i osiguravajuća društva ponekad angažuju nezavisne privatne istražitelje da lociraju ukradenu imovinu, ali u većini slučajeva, vlasnik imovine je taj koji pokreće istragu.

Bez obzira na to kako ili zašto je imovina ukradena, često najbolju šansu za povratak predstavlja angažovanje privatnog detektiva za istragu ukradene imovine. Fokus policije je na teškim krivičnim delima kao što su ubistva, silovanja, razbojništva, prodaja narkotika i tako dalje. Iz navedenih razloga dela krađe predstavljaju dela od sekundarnog prioriteta za policiju i usled manjka resursa policija ima manje vremena.

detektivska agencija slika za tehničko obezbeđenje

Procedura za pokretanje istrage za ukradenu imovinu u kompaniji Detektivska agencija ANONIMUS plus kao i angažovanje privatnog detektiva da ispita ukradenu imovinu je brza i jednostavna. Svaki slučaj koji je preuzet od strane istražitelja koji su operativci u kompaniji Detektivska agencija ANONIMUS plus je koordiniran u profesionalnom maniru a naši privatni detektivi su tu uvek da našim klijentima pomognu na svakom koraku. Navodimo proces procedure i faze istrage ukradene imovine:


  • Zahtev za konsultacije: pošaljite svoj slučaj preko e-mail ili telefonom kako bi smo zakazali konsultacije. Mi ćemo tražiti detalje koje moramo da imammo i nakon toga ćemo Vas povezari sa detektivom koji bi vodio Vašu istragu i zatim Vam dati procenu troškova za vaš slučaj.
  • Posavetujte se sa privatnim detektivom: ovlašćeni privatni detektiv će vas kontaktirati da razgovara sa vama o svrsi i ciljevima istrage, i da prikupi sve relevantne informacije o vašem slučaju. Trebalo bi da spremite odgovore na pitanja kao što su: Gde se imovina poslednji put nalazila? Ko je imao pristup prostorijama iz kojih je uzeta imovina? Da li je zločin bio prijavljen policiji? Da li je postojala prijava i da li je u toku istraga za sprovođenje zakona? Je li imovina osigurana, i da li je društvo za osiguranje obavešteno?
  • Istraga u toku: Kada je određen pravac istrage ukradene imovina polazi se prvenstveno od vrste i vrednosti imovine. Tehnike i metode koje vaš privatni detektiv može koristiti uključuju: pristup specijalizovanoj bazi podataka, istraživanje i praćenje prodaje ukradene robe na mreži, kontakt sa izvorom u krivičnom svetu u pogledu mogućeg “ugrađivanja” ili prodaje imovine I njenog ubacivanja u legitimne poslove, kao što su zalagaonice i prodavnice sa antikvitetima, potraga za tragovima koji su evidentni kao i fizička pretraga i nadzor
  • Klasifikacija podataka i završni izveštaj: klijenti mogu očekivati ispravke u svim fazama istrage i kompletan izveštaj sa detaljima istrage i rezultatima. Izveštaj može biti koristan za klijenta kao izvor informacija koji može pružiti pomoć lokalnoj policiji. Pored toga, vaš privatni detektiv može biti pozvan da svedoči u vaše ime na sudu, ako je potrebno i dogovoreno pre početka istrage.

Ako ste bili žrtva krađe, ili smatrate da ste primili ukradenu imovinu, policija ne može imati ni vremena ni sredstava da temeljno istraže slučaj. Ovo se posebno odnosi ako živite u urbanoj sredini, gde se policija često zauzeta brojem slučajeva koji oni svakodnevno dobijaju. Pošto je policija generalno neće moći zatvoriti istragu ukradene imovine, trebalo bi da razmislite o angažovanju privatnog detektiva iz detektivske agencije ANONIMUS plus da započne istragu u vaše ime. Privatni detektiv detektivske agencije ANONIMUS plus će ozbiljno započeti rad na Vašem slučaju i neće suditi samo na osnovu vrednosti ukradene stavke, kao što mnoge agencije za sprovođenje zakona mogu da urade kako bi odredili prioritete slučajeva.


privatni detektiv slika_za_kontakt_telefon 130

POZOVITE NAS - 011/ 2835531 (9h-17h) i 064/ 1199880 (24h)

Pored novčane vrednosti, ukradene stvari mogu sadržati značajan sentimentalnu ili istorijsku vrednost, Detektivska agencija ANONIMUS plus će posvetiti naše resurse radi obezbeđivanja mira koji zaslužujete. Biti žrtva krađe nikada nije lako, a primanje ukradene robe povlači pravne posledice, stoga morate posedovati osnovnu bezbednosnu kulturu. Postoje razni tipovi krađa: krađe radi odvraćanja pažnje, krađe identiteta, sajber krađe, krađe tereta, teške krađe, provale, falsifikovanje imovinskih podataka, razbijanje i otimanje, organizovane krađe sa korišćenj vatrenog oružja. Svi detektivi naše agencije su licencirani, iskusni, i sprovode istrage ukradene imovine na odgovoran način i uz garantovanu diskreciju. Nemojte čekati dok ne bude suviše kasno. Što pre se počne sa istragom, to bolje.

Svake godine, mnoge kompanije postaju žrtve krađe kompanijske imovine. Ako ste vlasnik preduzeća, direktor, medadžer odeljenja, ovo može biti uznemirujuće i više nego katastrofalno. Takođe, može biti teško i za moral preduzeća, i svi zaposleni će osetiti to nepoverenje i sumnju u kolektivu. Imamo namenski i visoko obučen tim privatnih istražitelja koji imaju znanje i iskustvo da uđu u trag imovini kompanije, i pronađu osobu ili osobe odgovorne za krađu.

Krađe sredstava kompanije manifestuju se u raznim oblicima. Krađu bi mogao izvršiti nezadovoljni radnik krađom novca ili stavki kao što su laptop računari i mobilni telefoni. Često se radi o gubitku većih predmeta, uključujući vozila kompanije, mašina ili druge robe ili opreme koja se koristi u svom poslu. Alternativno, odgovorna osoba može biti bivši radnik, poslovni partner ili saradnik, ili čak posetilac ili izvođač radova na sajtu. Bez obzira na okolnosti, naši detektivi će sprovesti detaljnu istragu kako bi otkrili istinu, i locirali i povratili Vašu imovinu.

Detektivska agencija ANONIMUS plus je sprovodila istrage krađe imovine za privatna lica, pravna lica, osiguravajuća društva, preduzeća i pojedinca. Radili smo za osiguravajuća društava na predmetima za povraćaj imovine, prikupljanje informacija radi utvrđivanja okolnosti krađe i povratka ukradene predmete. Pristupamo svakom slučaju sa fokusiranom odlučnošću radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica na ekonomičan i brz način. Rad se sprovodi i uključuje lokalne istrage i obaveštajni rad, istrage zaposlenih i spoljnih saradnika.

Potraga za automobilima: za neke, auto je luksuzni predmet, za nekoga - zajedničko prevozno sredstvo a za nekoga - način zarade. Nekome je bilo potrebno mnogo vremena, napora i strpljenja kako bi mogli da akumuliraju dovoljnu količiu sredstava za kupovinu vozila. Kupovina vozila je radost koja se slavi u krugu prijatelja i rođaka. U ovom srećnom trenutku, niko ne misli na krađu kola.

Statistika kaže da se svaki dan u Srbiji ukrade više od 20 automobila. Sa dolaskom letnje sezone značajno se povećava aktivnost kriminalaca, ali broj pronađenih automobila, nažalost ne. Sada su aktualeni slučajevi kada kriminalci posle krađe automobila, demontiraju isti, rastave ga na delove i prodaju ga. Kako je potraga za automobilima jedna od aktivnosti detektivske agencije ANONIMUS plus. Privatni detektivi znaju iz prve ruke koliko često i kada se kradu kola. Ovo se dešava najčešće noću, kradu se vozila koja su u velikoj potražnji. Ali postoje situacije kada je automobil ukraden i u toku dana, na mestu na kojima niste mogli ni da zamislite.

Ako je Vaš omiljeni auto ukraden, ne gubite nadu. Šanse da se vozilo pronađe uvek postoje. Mi smo tokom poslednje decenije razvili odličnu saradnju sa kolegama iz država bivše Jugoslavije kao i sa par timova specijalizovanih za lociranje ukradenih vozila. Ono što je najvažnije, što pre kontaktirajte policiju, a onda direktno nas. Prvih nekoliko dana nakon krađe automobile su najbitniji. Što pre se počne sa potragom, veća je verovatnoća da će se automobil pronaći. Ali, čak i ako je vaš automobil ukraden pre nekoliko godina, šanse da će se pronaći i dalje staje. Glavna stvar je da je slučaj otišao u ruke pravim profesionalcima.

=> NASTAVITE NA SLEDEĆU STRANICU

=> THIS PAGE IN ENGLISH